Anmäl dig

16 May 17:00

Mogadishu, Teheran, Erbil, Santiago de Chile – och Stockholm! Vi lever i en alltmer komplex värld med ett snabbt ökande utbyte och flöde av varor, tjänster, kapital data – men också av människor – mellan världens länder. En allt viktigare roll när det gäller investeringar, kunskapsöverföring och nyföretagande spelas av diasporan – personer som rör sig mellan länderna och som kan dra nytta av sin dubbla identitet och sina kunskaper när det gäller kultur och språk.

Av Sveriges befolkning har mer än var femte en bakgrund i något annat land. Många av dem är drivna entreprenörer. Ändå är det de utför, deras nätverk och kontakter ofta okända för det stora flertalet, trots att det många gånger är svårt att tänka sig bättre ambassadörer för Sverige och svenska produkter.

En av viktigaste drivkrafterna för utvecklingen av mobila banktjänster de senare åren har varit den stora diasporan. Vilka framtida tjänster och näringar kommer diasporagrupper att vara drivande för? Och hur gör vi för att bättra ta tillvara den kunskap och de nätverk som finns?

Vårens andra Global Bar-seminarium @BusinessSweden handlar om diasporans roll.


Du möter: 

Dr. Saeid Esmaeilzadeh, serieentreprenör och medgrundare till Serendipity Group.

Lena Sellgren, chefekonom, Business Sweden.

Khalid Qassim, medgrundare och ordförande för startup-företaget Transfer Galaxy.

Moderator, David Isaksson, VD, Global Reporting.

Språk: Svenska.

Datum: 16 maj. 

Tid: Från 17.00, samtal mellan 18 och 19.

Plats: Business Sweden, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70.

Vi bjuder på tilltugg. Öl och vin säljs till självkostnadspris. 

Människan Tekniken Geografin Samspelet

Detta är det första samtalet i ett samarbete mellan Global Bar och Business Sweden där vi för samman människor som normalt inte möts för att diskutera den globala utvecklingens möjligheter – och utmaningar.   

 
Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin internationella försäljning och internationella företag att investera och expandera i Sverige. www.business-sweden.se 
 
Global Bar drivs av Global Reporting – ett medie- och konsultföretag med världen som passion! Läs mer om oss på www.globalreporting.net

Anmäl dig

Organized by

Business Sweden
Global Reporting
info@globalreporting.net